Meet our team -- Professors
fanxiaobin

Xiaobin Fan

Professor

E-mail: xiaobinfan@tju.edu.cn

Tel: +86-022-27890090

Fax: +86-022-27890090

Professor, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering & Technology, Tianjin University, China

zhangfengbao

Fengbao Zhang

Professor

E-mail: fbzhang@tju.edu.cn

Tel: +86-022-27890090

Fax: +86-022-27890090

Professor, Vice President,

Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering & Technology, Tianjin University, China

zhangguoliang

Guoliang Zhang

Professor

E-mail: guoliangzhang@tju.edu.cn

Tel: +86-022-27890090

Fax: +86-022-27890090

Professor, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering & Technology, Tianjin University, China

xiaqing

Qing Xia

Professor

E-mail: xiaqing@tju.edu.cn

Tel: +86-022-27890090

Fax: +86-022-27890090

Professor, Department of Chemical Engineering, School of Chemical Engineering & Technology, Tianjin University, China

Meet our team -- Associate Professors
Wenchao Peng

Associate Professor

Meet our team -- Lecturers
Yang Li

Lecturer

Meet our team -- Engineers
Shulan Wang
Meet our team -- Ph. D. Students
Tao Chen

Ph.D.

Junmei Liang

Ph.D.

Zhou Zhou

Ph.D.

Changyu Yang

Ph.D.

Guangyu Lei

Ph.D.

Xiaoquan Zhu

Ph. D.

Xiaomeng Guo

Ph. D.

Jiapeng Liu

Ph.D.

Xifan Chen

Ph.D.

Meet our team -- Master Students
Peng Juan

Master

Yongsheng Xu

Master

Biao Ma

Master

Chao Zhang

Master

Chaoying Ding

Master

Lin Li

Master

Miao Zhang

Master

Di Wu

Master

Qianqian Jia

Master

Qianqian Lin

Master

Hongwei He

Master

Xinglong Guan

Master

Wen Zhang

Master

Zhe Yang

Master

Tingting Zhai

Master

Xintong Li

Master

Xin Liu

Master

Kai Li

Master

Meet our team -- Graduated Students
Zhen Li

Ph. D.

Danyun Xu

Ph. D.

Jingwen Ma

Ph. D.

Yuanzhi Zhu

Ph. D.

Yuxi Pi

Master

Min Wang

Master

Qingbo Chang

Master

Jialei Jin

Master

Sicong Chen

Master

Xintian Xu

Master

Yizhe Liu

Master

Weiwei Han

Master

Yawei Yang

Master

Lingyun Ning

Master

Bianliuyang Zhang

Master

Wencai Wang

Master

Jiahui Qian

Master

Kangkang Pei

Master

Ruixiong Zhao

Master